۲۳هزار دانش آموز استان در مدارس حاشیه جاده ها تحصیل می کنند

مدیرکل راهداری حمل ونقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۳هزاردانش آموز در مدارس حاشیه جاده ها در دوره های ابتدایی ومتوسطه تحصیل می کنند.

به گزارش زنان پیشاهنگ ایران به نقل از مهر، علی خوان پایه ظهر یکشنبه درهمایش مدارس حاشیه جاده ها در مدرسه شهدای تنگاری دشت روم افزود: در پنج سال گذشته ۷۸۱ نفر در حاشیه جاده ها بر اثر تصادف جان سپردند.

وی با بیان اینکه در راستای آگاه سازی دانش آموزان برنامه های آموزشی برگزار می شود، گفت: برنامه همایش مدارس حاشیه جاده ها  با هدف آشنایی و آموزش دانش آموزان و کاهش خطرات در مدارس حاشیه جاده ها انجام می شود.

خوان پایه اظهار داشت: همچنین در راستای سهولت عبور دانش آموزان از خیابانها وجاده ها برنامه پلیس مدرسه در این مدارس اجرایی می شود.

وی افزود: آگاهی والدین و آموزش توسط والدین نیز باید در راستای ایمنی دانش آموزان انجام شود.