بلایی که سر ستاره ۱۴ ساله بعد از کتک کاری با دو پسر آمد

0.120097001326062663_parsnaz_ir

اعتراف مرد نانوا به آزار شیطانی دختر هشت ساله در روز تولدش

اعتراف مرد نانوا به آزار شیطانی دختر هشت ساله در روز تولدش

آزار شیطانی دختر شانزده ساله توسط راننده در پاکدشت

آزار شیطانی دختر شانزده ساله توسط راننده در پاکدشت

مادری که ۲۷ سال چشم براه مسافر زلزله است

مادری که ۲۷ سال چشم براه مسافر زلزله است

مردی همسرش را با ضربات سنگ و چاقو به قتل رساند

ربودن سه کودک به قصد تجاوز به آنها

ربودن سه کودک به قصد تجاوز به آنها

حبس ۴ روزه پسر ۸ ساله در خانه مخروبه

حبس ۴روزه پسر ۸ ساله در خانه مخروبه